środa, 25 maja 2016

Projekotwanie ogrodzenia z Winylu na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu gminie oprócz wyjątkowych przypadków.

Stawianie sztachetki PVC na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu do urzędu prócz kilku przypadków.

Ploty plastykowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie przewyższające wielkości 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w pobliżu dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachetki z plastiku na ogrodzenie i furtę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia powinno zawierać formę ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego montażu i zaplanowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada dodać deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także jeśli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji ogrodzenia Winylowe na plot i furtkę ogrodzeniowa zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Protest może być w sytuacji, gdy projektowane plot Winylowe na plot i bramkę ze sztachet jest nieprawidłowe z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W sytuacji jak projektowane plotki plastikowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz